tubular-drive-main-1ویژگی موتورهای توبولار یا لوله ای حجم کم، مصرف برق پایین و البته قیمت کمتر نسبت به موتورهای ساید است این مشخصات آنها را برای استفاده در فروشگاهها و پارکینگهای کم تردد به یک انتخاب اقتصادی ایده آل تبدیل کرده است.
منبع برق مورد استفاده این موتورها تک فاز است.

data-tubular-drive-fanni-2ابعاد و اندازه موتورهای 150 تا 300 در دو مدل ساده و هندل دار به این ترتیب تغییر می کند.

data-tubular-drive-table-3مشخصات فنی موتورهای توبولار